شروع به فعالیت ابزارک های فارسجو


شروع به فعالیت ابزارک های فارسجو

تاریخ ثبت خبر: 1397/9/20 کد خبر: 30003 (خبر مهم)
از این پس ابزارک های کوچک و ساده ای را تحت عنوان "ابزارک های فارسجو" در سیستم پیاده سازی می کنیم و خبر مرتبط با آن را در همین بخش منتشر می کنیم. این ابزارک ها از لحاظ ماهیت نرم افزاری قابل مقایسه با بخش "سرویس ها و محصولات" نیستند و تنها برای ارائه یک خدمت ساده و شاید کاربردی ارائه خواهند شد. شما می توانید موضوع ابزارک های مورد نیاز خود را برای ما ارسال کنید.