رامک؛ سرویس جدید فارسجو.


رامک؛ سرویس جدید فارسجو.

تاریخ ثبت خبر: 1398/2/10 کد خبر: 50005
بزودی سرویسی با نام رامک در فارسجو ارائه خواهد شد که نتیجه روزها تلاش ما است. این سرویس با هدف ارائه خدمات به توسعه دهندگان وب پیاده سازی شده است. در مورد نوع خدمات ارائه شده و زمان نصب این سرویس می توانید در آینده ای نزدیک از همین بخش اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید. در پیاده سازی این سرویس از الگوریتم های هوش مصنوعی بهره برده شده است.