نکته ای در مورد عملیات جستجو در فارسجو


نکته ای در مورد عملیات جستجو در فارسجو

تاریخ ثبت خبر: 1398/4/19 کد خبر: 50007
با بررسی برخی از جستجوهای انجام شده توسط کاربران بر آن شدیم تا توضیحی را در این مورد در قالب یک رویداد ثبت کنیم. بعضا دیده شده است که برای مثال کاربران در جستجوی اخبار عباراتی را درج کرده اند که متناسب با جستجو در اخبار نیست. در این حالت مشخص است که کاربر جستجو در وب را با جستجو در اخبار اشتباه گرفته است و همین مورد در قسمت جستجو در صفحات ثبت شده نیز مشاهده شده است. نیاز به توضیح دارد که در قسمت اخبار جستجویی در آخرین عناوین خبری صورت می گیرد و در قسمت جستجو در صفحات وب جستجویی در صفحات ثبت شده با توجه به شرایطی که اعلام شده است انجام می گیرد. در فارسجو جستجویی در وب عمومی صورت نمی گیرد و تمامی داده ها داخلی هستند.

مهدی ع
تاریخ ثبت: 1398/8/30
تو این دوران قطعیه اینترنت فارسجو خوب بود
مجید
تاریخ ثبت: 1398/6/6
چقدر نکته گوگل انقدر نکته نداره