سرویس پخش زنده اخبار، محصولی جدید از فارسجو


سرویس پخش زنده اخبار، محصولی جدید از فارسجو

تاریخ ثبت خبر: 1398/9/2 کد خبر: 50008 (خبر مهم)
ما به دنبال پیاده سازی مجموعه ای بودیم که آخرین عناوین خبری را به دور از پیچیدگی از خبرگزاری های معتبر جمع آوری کند و در یک قالب کلی به کاربران نمایش دهد. ما می خواستیم رابط کاربری آن ساده و مشخص باشد و روند بروزرسانی اخبار در آن به صورت محاوره ای انجام گیرد. اما یک موضوع! شاید یک کاربر بخواهد دنبال یک کلید واژه خاص در آخرین اخبار بگردد. مثلا منتظر اخباری با موضوع نتیجه "کنکور" باشد. ما برای این کاربرد نیز امکانی را در سیستم پیاده سازی کردیم که کاربر بتواند لغت مورد نظر خود را وارد کند و آخرین اخبار لحظه ای مرتبط با آن را به صورت جداگانه دریافت کند که این قسمت هم راستا با مجموعه اصلی فعالیت می کند. سرویس پخش زنده اخبار فارسجو را امتحان کنید.