نصب نسخه (2.0.1)؛ تجربه ای جدید از کار با فارسجو


نصب نسخه (2.0.1)؛ تجربه ای جدید از کار با فارسجو

تاریخ ثبت خبر: 1398/12/11 کد خبر: 60009 (خبر مهم)
نسخه جدید فارسجو تحت شماره: 2.0.1 روی سرور نصب گردید. در این نسخه خبرگزاری های بیشتری در بخش جستجوی اخبار اضافه شده است. همچنین مشکلات مرتبط با خواندن اطلاعات اخبار در این نسخه بر طرف شده است. رابط کاربری فارسجو نیز در این نسخه با تغییراتی همراه بوده است، هر چند این تغییرات ساختاری نیست اما در جهت بهبود توسعه یافته شده است. در بخش سرویس ها و محصولات و در گروه وب سایت های وابسته، یک سایت جدید با آدرس: MyMailer.ir اضافه شده است که توضیحات مرتبط با آن در رویداد دیگری ثبت می گردد. ما در این نسخه که در گروه نسخه های مادر قرار می گیرد سعی نمودیم با دقت زیاد، تمامی بخش ها را بهینه سازی کنیم.

محمد مهدی
تاریخ ثبت: 1398/12/12
قشنگ یه کار مهندسی تحویل دادید جستجوگر ایرانی. مرگ بر آمریکا